Advokat Amanda Wollmar

170519_0810_advokaterna_a_o_p

Medlem av Sveriges Advokatsamfund sedan 2018.

amanda@apartners.se

Skadeståndsrätt
Personskador
Trafikskador
Olycksfallsskador
Ansvarsskador
Patientskador

Försäkringsrätt
Skadereglering
Tvistelösning

Processrätt
Tvister i allmän domstol
Processer i förvaltningsdomstol
Skiljeförfarande

Straffrätt
Målsägandebiträde
Särskild företrädare

 

Skapa en webbplats eller blogg på WordPress.com

Upp ↑