cropped-170519_0757_advokaterna_a_o_p3.jpg

Vi på Advokatfirman Lindberg & Living har mångårig erfarenhet och bred kunskap inom skadestånds- och försäkringsrätt.

Som specialister på området kan vi lämna råd inom alla typer av skadestånds- och försäkringsrätt. Vi hjälper dig som har drabbats av en trafikskada, patientskada, olycksfall eller andra typer av skador i andra sammanhang.

Advokatfirman har under många år byggt upp den trovärdighet som följer med dokumenterad erfarenhet och goda referenser. Tillsammans har vi en mångårig erfarenhet av att hjälpa den som har drabbats av en personskada att få den ersättning som man har rätt till. Vi hjälper både bolag och privatpersoner över hela landet i försäkringsrättsliga frågor och skadeståndsfrågor. Vi har stor erfarenhet av att arbeta med skadeståndsregleringar mot försäkringsbolag och företräder dig som ombud i rättegångar eller prövningar i olika försäkringsanknutna nämnder.

Vårt mål är att du skall känna dig säker på att vi tar hand om dig hela vägen.

 

Advokatfirman Lindberg & Living är en del av Advokaterna A & Partners som är ett samarbete med Advokatbyrån Camilla Pahlman, Advokat Karin Henriks AB och Advokat Anette Palmström AB.

Vi ser fram emot ett gott samarbete tillsammans med dig.

Välkommen!