Patientskada

Om du har drabbats av en skada i samband med hälso- och sjukvård är du berättigad till patientskadeersättning.

De flesta vårdgivare i Sverige är försäkrade hos LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag). Har skadan orsakats av en privat vårdgivare som inte är ansluten till LÖF finns möjlighet att vända sig till  vårdgivarens ansvarsförsäkring om det finns en sådan.

Om du inte är nöjd med försäkringsbolagets bedömning kan vi hjälpa till med att begära yttrande från Patientskadenämnden eller driva ärendet vidare i domstol.

Kontakta gärna oss på Advokatfirman Lindberg och Living om du har drabbats av en patientskada i vården och vill veta mer om möjligheterna att få hjälp av ett ombud.

Skapa en webbplats eller blogg på WordPress.com

Upp ↑